MARKA TESCİL,MARKA TESCİLİ,MARKA TESCİL SORGULAMA,MARKA TESCİLİ NASIL YAPILIR,MARKA SINIFLARI NELERDİR?
MARKA NEDİR?

Marka, bir firmaya ya da şahıs tarafından üretilen mal veya hizmetlerin, başka firma ya da şahıslar tarafından üretilen mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanılan işaretin benzer ürün ya da hizmetlerden farklılaşmayı sağlayan ayırt edicilik özelliğinin bulunması gerekliliğidir.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

Türk Patent Enstitüsü (TPE), kanunlarla bu konuda yetkili kılınmıştır. TPE, Ankara'da faaliyet gösteren sanayi bakanlığına bağlı özerk bir kurumdur. Türk Patent Enstitüsü'nde işlem yapma yetkisi ise, bizzat müracaat eden gerçek hak sahiplerine veya hak sahiplerini TPE nezdinde temsile yetkili ve sicile kayıtlı resmi marka vekillerine tanınmıştır.

MARKA TESCİLİ YAPILAMAYACAK İŞARETLER NELERDİR?

· Marka tarifinde belirtildiği üzere öncelikli olarak ayırt edici olmayan herhangi bir işaretin marka olarak tescil edilmesi imkânı bulunmamaktadır.( 556 s.m.7/a)

· Aynı ya da aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar. (556 s. KHK.m.7/c)

· Sahibi tarafından izin verilmemiş bulunan tanınmış işaretler, dini değer ve sembolleri içeren işaretler ve kamu düzenine ya da genel ahlaka aykırı işaretler marka olarak tescil edilemez. (556.s.KHK. m. 7/ı,j,k)

· Kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel, değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren işaretler marka dolarak tescil edilemez. (556.s.KHK.m.7/h)

· Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış işaretler marka olarak tescil edilemez. (556.s.KHK.m.7/g)

· Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynak konularında halkı yanıltacak işaretler marka olarak tescil edilemez. (556.KHK.m.7/f)

· Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir. (556.s.KHK.m.7/e)

· Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan ya da belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları tek başına veya esas unsur olarak içeren işaretlerin tescili de mümkün değildir. (556.s.KHK.m.7/d)

· Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerinin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler de marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK.m.7/c)

Yukarıda sayılan unsurların marka olarak tescil edilerek şahıs veya tüzel kişilik adına korunması mümkün değildir.

Tescil Türk