Patentler/f.modeller, tüm diğer sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi bulunduğu ülkenin sınırları içerisinde korunmaktadır.

Bu nedenle, Türkiye'de yapılan bir patent / faydalı model başvurusu sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.Türkiye'de yapılan başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yurtdışı patent/f.model tescili yapılabilmektedir.(Rüçhan hakkı)

Yurtdışında koruma sağlanmak istenirse bireysel yada toplu patent başvuruları mevcuttur.Yurtdışı Faydalı model tescillerinde dikkat edilmesi gereken husus her ülkede faydalı model tescilinin olmadığıdır.Bu durumda faydalı modelde yurtdışı tescili yapılacak ise;öncelikle tescil istenen ülke de faydalı model tescilinin olup olmadığı tespit edilmelidir.

 

Bireysel başvurular, her ülkenin mevzuatına göre tek tek yapılan başvurularla sağlanmaktadır.

Topluluk başvuruları ise, birliklerin üye olduğu merkez ofislere yapılmaktadır.

 

Yurtdışı başvuru çeşitleri aşağıdaki şekildedir:

 

PCT Başvurusu

EP Başvurusu

OAPI UNION Patent Başvurusu

GCC Patent Başvurusu

ARIPO Patent Başvurusu

 

AVRASYA Patent Başvurusu şeklinde yapılmaktadır.

Tescil Türk