Tescil İçin Gerekli Belgeler:

Tasarımı tescil başvurusu yapacak firma veya şahsın bilgileri
Tasarımcının bilgileri (Tasarımcı ise, tasarımı gerçekleştiren kimsedir. Ekip çalışması sonucunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarımcıların isimlerinin ve adres bilgilerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir.)
Tasarım talep hakkının nasıl elde edildiğinin açıklandığı “tasarım talep beyanı”
Tescil edilecek tasarımların tüm belirgin özelliklerini yansıtan, 8x8 cm. ebadında 3 adet fotoğrafı veya çizimi, (Tasarımlar üç boyutlu ise tasarımın önden, yandan , üstten görünümleri ek resim olarak verilmelidir)
Tescil edilecek tasarımların sadece görsel özelliklerini ihtiva eden tarifname (Tarifnamede; ölçüleri, üretim tekniğini, ürünün teknik ve fonksiyonel özelliklerini, kullanım amacını anlatmayınız) Vekaletname (Noter tasdikine gerek yoktur)
DEVİR VE LİSANS İŞLEMLERİ

Devir işlemleri ;

Tasarım tescil başvurusu veya tasarım tescilinden doğan tasarım hakkı başkasına devir edilebilir. Devir sözleşmesinin Türk Patent Enstitüsü Tasarım Siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

Devir İşlemi İçin Aşağıdaki Belgeler Gereklidir:

Noter tasdikli devir sözleşmesi.

Tasarım tescil belgesi aslı.

Vekaletname (Noter tasdikine gerek yoktur)

Lisans işlemleri ;

Tescil işlemi kesinleşmiş ve tescil işlemi devam etmekte olan tasarımların kullanma yetkisi Türkiye genelinde veya belirli bir bölgede geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesiyle bir başkasına verilebilir.

Lisans inhisarı lisans veya inhisarı olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisarı değildir. Lisans veren tasarım tasarım konusu ürünü kendisi kullanabileceği gibi , üçüncü kişilere aynı tasarıma ilişkin başka lisanslar da verebilir.

İnhisarı Lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de tasarımı kullanamaz.

Lisans sözleşmesinin Türk Patent Enstitüsü tasarım siciline kayıt edilmesi gerekir.

Lisans İşleminin Kaydı İçin Aşağıdaki Belgeler Gereklidir:

Noter tasdikli lisans sözleşmesi.

Vekaletname (Noter tasdikine gerek yoktur)

Tasarım tescil belgesi aslı.

TASARIM YENİLEME

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılabilir.

Yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içerisinde yapılır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, “yenileme ücreti gecikme zammıyla birlikte ödenmek şartıyla” koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı ay içerisinde de yapılabilir.

Bu süre içerisinde de yenileme talebinin yapılmaması durumunda tasarım koruması sona erer ve tasarım kamuya mal olur.

Yenileme İçin Gerekli Belgeler:

Tasarım tescil belgesi aslı

Vekaletname

Tescil Türk